El dia 3 de desembre de 2016 va morir Narcís Sayrach i Fatjó dels Xiprers.
Havia nascut a Barcelona i va ser escolà els anys 1945 i 1946.
L’encomanem a la nostra pregària a la Moreneta, per qui ell havia cantat tantes vegades. Descansi en Pau.