Les promocions de 2009-2010 han fet una trobada de 3 dies a Montserrat, on han compartit el seu dia dia i les seves noves experiències dins la “nova normalitat”.