Actualitzar dades

Sempre que alguna de les vostres dades personals canviïn cal que mitjançant aquesta butlleta ens ho feu saber el més ràpid possible per tal de tenir-les actualitzades.

Any d'entrada a l'escolania

Nom

Cognoms

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Telèfon 2

Correu electrònic

País

Professió

Número de compte, en format IBAN

Import (aportació anual: 15€ quota mínima, 30€, 50€, 75€, 150€ o una altra quantitat a especificar)

DNI del titular

Observacions