TROBADES PROPER ANY 2014

Dies:  8 i 9 de Febrer de 2014. Promoció 1950/1980

Dies: 15 i 16 de Març de 2014. Promoció fins el 1950


A primers d’any 2014, publicarem a la pàgina web i al facebook els respectius programes i també els enviarem per correu.