lieder camera


Celebrem el nostre XXVè

aniversari

Els aniversaris sempre et porten, inevitablement,a mirar enrere. És com si fos el moment de
fer repàs. I com que som complidors de mena l’hem fet. 
Òbviament el plat fort d’una celebració d’un cor ha de ser, inevitablement, un concert.

Elisenda Carrasco, al cap de poc temps d’haver assumit la direcció artística, ens va presentar
la proposta: havia demanat a Josep Vila que acabés la missa que tenia a mitges i ens proposava
fer-la al programa del nostre XXVè aniversari!

Així, en aquests quatre concerts que farem amb el programa “Música Sacra amb ulls del s. XXI”, estrenarem la Sactus Missae de Josep Vila i Casañas.

Programa concerts