TROBADES PROPER ANY 2016

Dies:  6 i 7 de Febrer de 2016. Promoció 1950/1980

Dies:  5 i 6 de Març de 2016. Promoció fins el 1950

 

A primers d’any 2016, publicarem a la pàgina web i al facebook els respectius programes i també els enviarem per correu.