Benvolguts:

Properament, el dia 17 de Gener s’atorga un Premi a en Nemesi, el nostre antic cap del Agrupament Abat Marcet i escolà de Montserrat dels anys 1939/43. Us acompanyem un PDF amb la convocatòria per si us fos escaient el assistir-hi.

2016 Programa Premi Nemesi Solà