Reportatge fotogràfic de la 1ª trobada any 2016 promoció 1950-1980, del company Josep Barjau i Capdevila.