Aquest divendres, 3 de febrer, la Coral d’Antics Escolans cantarà a la
Missa Conventual de Montserrat per celebrar la Dedicació de la
Basílica de Montserrat. La Basílica va ser dedicada l’any 1592, i per
tant, enguany se celebra el 425è aniversari.ABasílica