El dia 3 de gener de 2018 va morir Jesús Bosch Codina, que era l’antic escolà més gran.
Havia nascut a La Cellera de Ter i va ser escolà des del 1930 al 1935.
L’encomanem a la nostra pregària a la Moreneta, per qui ell havia cantat tantes vegades. Descansi en Pau.