El dia 1 de juny de 2018 va morir Albert Casademunt Fiol. Havia nascut a Barcelona i va ser escolà des del 1961 al 1965.
L’encomanem a la nostra pregària a la Moreneta, per qui ell havia cantat tantes vegades. Descansi en Pau.