El dia 4 de juny de 2018 va morir Magí Martín Ejarque. Havia nascut a Martorell i va ser escolà des del 1945 al 1948.
L’encomanem a la nostra pregària a la Moreneta, per qui ell havia cantat tantes vegades. Descansi en Pau.