El  dia 6 de febrer de 2021 va morir en Pere Roquet Jordà. Havia nascut a Tona i va ser escolà des del 1940 al 1945. 
L’encomanem a la nostra pregària a la Moreneta, per qui ell havia cantat tantes vegades. Descansi en Pau.