Del 12 al 17 de juliol es va fer a Montserrat, organitzat pel Monestir, el II Curs d’Orgue, spta la direcció del professor Juan de la Rubia.
Els antics escolans Ignasi Prunés (promoció 2009) i Miquel Carr (promoció 2013) hi van participar becats per la UEM.