Actualitzar dades

Sempre que alguna de les vostres dades personals canviïn cal que mitjançant aquesta butlleta ens ho feu saber el més ràpid possible per tal de tenir-les actualitzades.

  Any d'entrada a l'escolania

  Nom

  Cognoms

  Adreça

  Població

  Codi Postal

  Telèfon

  Telèfon 2

  Correu electrònic

  País

  Professió

  Número de compte, en format IBAN

  Import (aportació anual: 15€ quota mínima, 30€, 50€, 75€, 150€ o una altra quantitat a especificar)

  DNI del titular

  Observacions